Thai English

Home / Career

 • ตำแหน่ง : พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง

   คุณสมบัติ
  - ชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
  - จบการศึกษาปริญาตรี หรือมากกว่า
  - พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  - มีประสบการณ์งานขายด้าน Flexible Packaging จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  **ติดต่อ คุณธีรยุทธ์ โชติปทุมวรรณ 086-989-2228